Bankim Sardar College

Provisional Merit List

English Hons - SC Merit List
Session : 2017-18

Rank Form No.
Name
Caste
PH Best 4 Total Subject Marks Grand Total
1
171
KARABI NASKAR
SC
NO
356
90
446
2
1637
PALASH SARDAR
SC
NO
336
80
416
3
2351
SUSMITA KAYAL
SC
NO
324
90
414
4
2281
JAYANTA KUMAR BISWAS
SC
NO
328
86
414
5
718
JAYANTA BAIN
SC
NO
333
80
413
6
849
RAJESH SARDER
SC
NO
315
90
405
7
1353
SURAJIT NASKAR
SC
NO
325
80
405
8
1410
NILOY ROY
SC
NO
319
84
403
9
247
SUBHAJIT MANDAL
SC
NO
322
80
402
10
1012
ANINDITA MONDAL
SC
NO
328
74
402
11
2616
SUKUMAR SHIKARI
SC
NO
320
80
400
12
2181
KRISHNA MISTRY
SC
NO
321
73
394
13
2257
NIBEDITA MISTRI
SC
NO
308
83
391
14
2949
PALLAB MONDAL
SC
NO
309
80
389
15
2133
SOURAV MONDAL
SC
NO
304
81
385
16
1105
SONALI GAYEN
SC
NO
293
86
379
17
1656
SHASHWATI MANDAL
SC
NO
299
80
379
18
2614
TUSHAR MALI
SC
NO
301
78
379
19
1499
JABA MONDAL
SC
NO
308
71
379
20
88
TAPASI SARDAR
SC
NO
303
73
376
21
937
SUMAN SARDAR
SC
NO
305
67
372
22
1356
SANATAN NASKAR
SC
NO
295
70
365
23
1071
RAJESH SARDAR
SC
NO
289
75
364
24
739
SOURAV DAS
SC
NO
292
71
363
25
1671
SOMASHREE NAIYA
SC
NO
279
81
360
26
703
ANWESHA PURKAIT
SC
NO
287
73
360
27
2289
CHANDAN GHARAMI
SC
NO
280
76
356
28
2887
MANAS MONDAL
SC
NO
277
77
354
29
2171
JYOTIDEB NASKAR
SC
NO
286
66
352
30
296
PRATATI MANDAL
SC
NO
285
66
351
31
1889
KAPILDEV MAJHI
SC
NO
287
64
351
32
2459
SUBHAJIT MONDAL
SC
NO
272
76
348
33
2221
AKASH SAMWAL
SC
NO
264
81
345
34
1212
ASHISH MONDAL
SC
NO
270
75
345
35
153
ISHITA NASKAR
SC
NO
262
80
342
36
1256
RANIT HALDER
SC
NO
270
70
340
37
2552
JYOTI NASKAR
SC
NO
266
70
336
38
1831
PAPIA DAS
SC
NO
260
68
328
39
2442
SAMPA MONDAL
SC
NO
266
50
316
40
232
DIPANKAR HALDAR
SC
NO
252
62
314
41
2853
JAYANTI SARDAR
SC
NO
199
48
247